Gizarte-bonu elektrikoa kontsumitzaile kaltebera eta kontsumitzaile kaltebera larri gisa jasotzen duten pertsonak.

 • Kontsumitzaile kalteberaren kasuan, bonu sozial elektrikoaren deskontuak %25etik %60ra igotzen dira.
 • Kontsumitzaile kaltebera larrien kasuan, deskontu horiek %40tik %70era igotzen dira.

Hilerokoa. 

Bi kasuetan, deskontua urteko energia-muga hauek kontuan hartuta aplikatzen dira: 

 

KATEGORIAK

KONTSUMORAKO GEHIENEZKO MUGAK (kwh)

Adingaberik gabeko familia-unitatea/banakako eskatzailea

1.380

Adingabe bat duen familia-unitatea

1.932

Bi adingabe dituen familia-unitatea

2.346

Familia ugariak

4.140

Familia-unitatea/banakako eskatzailea – Pentsiodunak (gutxieneko zenbatekoa)

1.932

Salbuespen gisa, 2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra arte.

 • Deskontu horiek fakturazio-aldi osoan aplikatzen dira, betiere deskontu horiek aplikatzeko epearen barruan (2021eko urriaren 28tik 2022ko martxoaren 31ra) sartzen bada aldi hori, eta bonu soziala jasotzeko eskubidea duen kontsumitzaileak ez du inolako eskaerarik egin behar.
 • Bonu sozial elektrikoa erreferentziako merkaturatzailearen bidez eskatzen da.

Erreferentziako enpresa merkaturatzailea.

Elektrizitatearen handizkako markaketan erregistratutako prezioen igoeraren ondorioz, kalteberatasun eta urrakortasun larriko egoeran dauden kontsumitzaileentzako bonu sozialaren deskontuak aparteko igoera izango dute 2022ko martxoaren 31ra arte.

Efektuen hasiera da

2021ko urriak 28.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/11/02

Langile autonomoak.

 • 2021eko urriaren 1etik aurrera, Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian edo Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian alta emanda egotea, eta jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera txikiko prestazioa irailaren 30ean jaso izana.
 • Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian 2022ko urtarrilaren 31ra arte alta emanda egotea.

Ez da beharrezkoa salbuespena eskatzea, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak ofizioz egingo baitu jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzeari uzten dioten, dagokion araubidean alta emanda jarraitzen duten eta jarduera uzteagatiko prestazioa eskatzen ez duten autonomo guztiei dagokienez.

Urriaren 1etik aurrera, gizarte segurantzaren karga arintzeak honakoak izango dira: 

a) Urriari dagozkion kotizazioen %90.

b) Azaroan, kotizazioen %75.

c) Abenduan, kotizazioen %50.

d) Urtarrilean, kotizazioen %25.

Hilerokoa. 

Kotizazio-oinarria, kuoten salbuespena zehazteko, jarduera uzteagatiko prestazioa jaso aurretik kotizatzen ari zen kotizazio-oinarria izango da.

Lau hilabetez, 2022ko urtarrilera arte. 

Kotizazioan onura horiek aplikatu ahal izateko, langile autonomoek 2022ko urtarrilaren 31rarte arte eutsi behar diote Gizarte Segurantzako dagokion araubide berezian alta emateari.

Jarduera uzteagatiko prestazioa jasotzea, edozein modalitatetan.

 • RED sistema: ez da beharrezkoa eskaera-dokumentu bat aurkeztea; nahikoa da geroratzea edo luzamendua zer alditan eskatzen den jakinaraztea. Red sistemarik ez badago, SEDESS da bidea.
 • Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoa (SEDESS): kasu honetan, eskaera-dokumentuak egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.
 • Profesional edo hirugarren baten (graduatuak, kudeatzaileak, abokatuak eta RED sistemako gainerako baimenduak) bidez jarduten duen autonomoak RED sistemaren bitartez izapidetu ahal izango du.

Oharra:luzamenduen kasuan, maiatzean onartuko den aginduarekin, ziurrenik, zerbitzu berri bat ezarriko da, eta bertan adierazitako bestelako bitartekoen bidez aurkezten diren eskaerek ez dute eraginik izango.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia.

Kontsulta-postontzia: klikatu hemen.

Telefonoa: 901502050, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 18:30era.

Gizarte Segurantzako kuoten salbuespenak dira jarduera uzteagatik prestazio-modalitateren bat jaso eta jarduera berreskuratu duten autonomo eta autonomoentzat. Orain dela gutxi eragindako negozioa ikusi dutenen jarduera suspertzen lagundu nahi dute exonerazio horiek.

Aurreko luzapenean, salbuespen horiei esker kuota gutxiago ordaindu zuten autonomoak izan ziren, maiatzean, jarduera uzteagatiko prestazioren bat kobratzen ari zirenak, baina, ondoren, horietako bakar bat ere berriro eskatu ez zutenak. Pertsona horiek, indarrean dagoen jarduera uzteko modalitateren bat berriro baliatzen ez badute, kuotak ordaindu behar dituzte berriro. 2021eko urriaren 1etik aurrera, gizarte-segurantzako kuotetatik salbuesteko eskubidea dute irailaren 30ean kargu-uzteagatiko jarduerarekin bateragarria den prestazioa (POECATA) edo diru-sarrera baxuen prestazioa jasotzen ari ziren eta berriro eskatu ez duten norberaren konturako langileek. Lau hilabete iraungo dute, hau da, 2022ko urtarrilera arte.

Efektuen hasiera da

Tras las últimas medidas, el 1 de octubre de 2021. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05

Autonomoak. 

 • Egoitza soziala Espainiako lurraldean;
 • Urteko eragiketen bolumena, gutxienez, %30 jastea 2020an, 2019ko datuekin alderatuta;
 • Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko koderen batean sartzea (LEDren I. eranskinean daude aurreikusita);
 • 2021eko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitarteko sortzapenak: 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratuetatik eratorritako zor-betebeharrak eta hornitzaileei, hartzekodun finantzarioei eta ez-finantzarioei egindako ordainketak, bai eta kostu finkoak ere.

Autonomia-erkidegoek Errege Lege Dekretuko I.eranskinean jasotako Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN 09) kodeetan sailkatzen ez diren autonomo eta enpresei laguntzak eman diezaiekete, beren lurraldean bereziki kaltetuak izan direnen kasuan eta beti ere deialdietan behar bezala justifikatuta badago.

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten profesionalentzat, laguntza 3.000 €-koa izango da gehienez.
 • Enpresentzat eta gainerako autonomoentzat: gutxienez 4.000 €eta gehienez 200.000 €.

Autonomia-erkidegoek laguntzak emateko irizpideak ezarri ahal izango dituzten arren, arauak muga batzuk ezartzen ditu zenbatekoari dagokionez:

 • PFEZn zenbatespen objektiboaren araubidea aplikatzen duten enpresaburu edo profesionalentzat: 3.000 euro gehienez.
 • Administrazioak BEZean edo zeharkako zerga baliokidean aitortutako edo egiaztatutako urteko eragiketen bolumena 2020an 2019. urtearekin alderatuta %30 baino gehiago jaitsi duten enpresaburuen eta profesionalen kasuan, laguntza honako hau izango da:
  • Gehieneko laguntza eragiketa-bolumenaren beherakadaren %40 izango da, gehienez ere 10 langile dituzten enpresen kasuan.
  • %30 hori gainditzen duen eragiketa-bolumenaren beherakadaren zenbatekoaren % 20koa izango da, hamar langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan.
 • Laguntza ezingo da 4.000 eurotik beherakoa izan, ezta 200.000 eurotik gorakoa ere.

Azken neurrien ondoren, autonomia-erkidegoek 2022ko ekainaren 30era arte eman ditzakete zuzeneko laguntza hauek.

Autonomia-erkidego bakoitzari dagokion erakundea.

Zuzeneko laguntzen lerro berri bat da (7.000 milioi eurokoa da laguntza-sorta), pandemiak gehien kaltetutako enpresa ez-finantzarioentzat eta autonomoentzat (enpresariak eta profesionalak). Gobernuak, apirilaren 20ko 6/2021 Errege Lege Dekretua onartuta, autonomoentzako eta enpresaburuentzako zuzeneko laguntzen onuradunak diren sektoreak zabaltzen ditu, eta autonomia-erkidegoei arauditik harago, enpresa eta autonomo gehiago sartzeko ahalmena aitortuz, behar bezala justifikatutako inguruabarrak kontuan hartuta.

Autonomia-erkidegoek dagozkien deialdiak egingo dituzte beren lurraldeetan kokatutako hartzaileei laguntza horiek emateko, eta eskabideak izapidetzeaz, kudeatzeaz eta ebazteaz, laguntzak ordaintzeaz eta ordaindu aurreko eta ondorengo kontrolez arduratuko dira.

Esleitutako guztia ordaindu ez duten autonomia-erkidegoek deialdiak irekitzen jarraitu ahal izango dute 2022ko ekainaren 30era arte.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/18

 • Langabetuak.
 • Iraupen luzeko langabetuak.
 • ERTE.

Onuradunak:

 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (RAI)ren hartzaileak.
 • Langabezia-prestazioaren edo -sospenaren hartzaileak.
 • ABEEE (Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedientea) ezarri zaien pertsonak.

Baldintzak:Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Langabezia-Sorospenaren kasuan, enplegu-bilaketa aktiboa egin izana egiaztatzeko betekizuna ez da kontuan hartuko.

ERTEen aplikazioa amaitu arte, printzipio, irailaren 30a.

 • Langabezia prestazioa:Eskaera aktiboak ezingo dira baja-egoerara pasa berritze-ezagatik, eta baja-egoeran egon arren, prestazioak izapidetu eta aitortzea posible izango da.
 • ERTE: Ez da aurretiko hitzordurik eskatu behar SEPErekin, prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetzen baita.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Kontsulta gehiago egiteko, SEPEk informazioa erraztu du bere webgunean, alarma-egoeran jarraitzea gomendatzen duten prozedurekin (klikatu hemen).

Ez da beharrezkoa izango ERTE egoeran dauden langileak enplegu-eskatzaile gisa altan ematea. 

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/07/04

Langabezia (beste prestazio batzuk jasotzeko eskubidea agortu zaien pertsonak).

Hartzaileak:

2020ko martxoaren 14aren ondoren eta ekainaren 30a baino lehen honako prestazio hauek agortu dituztenak:

 • Ordaindutakoaren araberako langabezia-prestazioa; eta bestelako subsidiorik jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Langabezia-sorospena.
 • Langabeziako aparteko sorospena.
 • Kotizazio urrietarako sorospena.
 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA).

Baldintzak:

 • Erabateko langabezian egotea eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
 • Aipatutako prestazioak edo laguntzak jasotzeko eskubidea agortu izana edo eskubide hori ez izatea. Kontribuzio-prestazioa agortu duten eta langabezia-subsidioaren zain dauden pertsonek laguntza hori jaso dezakete, eta, ondoren, agortze-subsidio berezi hau (subsidio berezitik kenduko da aparteko subsidiotik kobratutako denbora).
 • Gutxieneko errenta, gizarteratze-errenta, gizarte-soldata edo beste edozein administrazio publikok emandako antzeko laguntzaren onuradun ez izatea.
 • Aitortutako azken eskubidea azkendu ondoren besteren kontura lan egin badu, lan hori legezko langabezia-egoeran amaitu izana.
 • Erretiro-pentsioa jasotzeko adina beteta ez izatea, kotizaziopekoa izan edo ez.
 • Ez da eskatzen: itxaroteko hilabetea betetzea, LGSren %75etik gorako errenta propiorik ez izatea eta familia-erantzukizunak egiaztatzea eta familia-unitatean errentarik ez izatea.

430 euro. 

 • Hilean behin (3 hilabetera arte).
 • Sorospena ezin da behin baino gehiagotan jaso.

Subsidioaren zenbatekoa indarrean dagoen Efektu Anitzeko Errentaren Adierazle Publikoaren (IPREM) %80a da.

Hiru hilabetez. 

Edozein administrazio publikok emandako gutxieneko edozein errenta, gizarteratzeko errenta, gizarte-soldata edo antzeko laguntza.

Eskabidea honako hauen bidez egin daiteke:

Eskaera egiteko epea
 • Eskaera egiteko epe berria: hilabetekoa, 2020ko abenduaren 25etik aurrera.
 • Eskaera azaroaren 6tik 30era bitartean egin bada eta ebazteko badago, ez da beste eskaerarik aurkeztu behar.
Efektuen hasiera da

Eskaera egin eta hurrengo egunean.

Aurreikusitako kobratze data

Eskaera egin eta hurrengo hilabetetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/01/27

Personas trabajadoras por cuenta ajena que hayan sido titulares de la prestación contributiva por desempleo por la suspensión de su contrato o la reducción de su jornada de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

Entre los requisitos para acceder a las mismas se pide:

 • Domicilio fiscal en Navarra a efectos de IRPF desde el año 2020
 • Una base de cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social igual o inferior a 20.000 euros .
 • El límite económico para acceder a las mismas se sitúa en 25.000 euros, importe que no deberán superar las rentas obtenidas durante el periodo impositivo 2020 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que constituyen la base imponible, más las rentas exentas del mismo. Si la persona beneficiaria forma parte de una unidad familiar ese límite queda establecido en 45.000 euros. También se exige que ningún miembro de la unidad familiar esté sujeto al Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2020.

Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartuko da langileari zenbat egunez aplikatu zaion, enplegu-erregulazioari lotuta, lan etena eta/edo lanaldi murrizketa, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, bi egun horiek barne.

Horretarako, enplegu-erregulazioan egon diren egunak zenbatuko dira, eta kopuru hauen zati proportzionala egokituko zaie:

 • 200 euro hilean, onuradunaren lan kontratuan ezarritako lan orduak lanaldiaren %50 edo gehiago badira.
 • 150 euro hilean, onuradunaren lan kontratuan ezarritako lan orduak lanaldiaren %50 baino gutxiago badira.

Interesdunak ABEEEaren eraginpeko kontratu bat baino gehiago baditu, enpresa bateko edo batzuetakoak, kontuan hartuko dira lanaldiak osotara dituen lan orduak, horren arabera jakiteko zenbat euro dagozkion hilean (200 edo 150).

Formula hauek erabiliko dira zenbatekoak kalkulatzeko:

a) Kasuan kasuko kontratua lanaldi oso baten %50ekoa edo hori baino handiagoa bada:

Zenbatekoa = (ABEEEan emandako egun kopurua [2021-01-01etik 2021-12-31ra] / 30) × 200

b) Kasuan kasuko kontratua lanaldi oso baten %50 baino txikiagoa bada:

Zenbatekoa = (ABEEEan emandako egun kopurua [2021-01-01etik 2021-12-31ra] / 30) × 150

Las ayudas se podrán solicitar desde el 30 de noviembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022. Para ERTEs entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Las subvenciones de esta convocatoria serán incompatibles con cualquier subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por cualquier Administración Pública o entidades públicas o privadas.

Las solicitudes y la documentación adjunta se presentarán preferentemente de manera telemática a través de la ficha de las ayudas del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra en Internet en el siguiente enlace.

Se otorgarán las solicitudes que cumplan con los requisitos de estas Bases Reguladoras hasta agotar la partida presupuestaria.

Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

432E/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena aparteko laguntzak emateko COVID-19aren ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langilee

Eskaera egiteko epea

2021ko azaroaren 30tik 2020ko urtarrilaren 31era.

Efektuen hasiera da

2021ko uratrillaren 1 eta abenduaren 31 bitarteko erregulazio espedienteak

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/01/12

Personas que contraten a personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas.

Ser titular de un contrato formalizado con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas y abonar las coutas de la seguridad social correspondientes.

Será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020

Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

6/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, ekainaren 17koa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/04/14

Nafarroako Foru Komunitateko langile autonomoak (beren kontua), pertsonak kontratatzen dituztenak:

 • 12 urtetik beherako seme-alabak edo bigarren mailarainoko odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko senitartekoak zaintzeko kontratua eteten bazaie, haien ordez jarduteko.
 • 12 urtetik beherako adingabeak etxean zaintzeko (seme-alabak, harreran edo tutoretzan).

 

 • Langile autonomoa izatea
 • Familia-etxean ondorengoen, aurrekoen, beste ahaide batzuen eta desgaitasuna duten pertsonen zaintzan lan egiten duten pertsonekin formalizatutako kontratu baten titularra izatea EDO bere lanpostuan ordezkatzea, profesional autonomoak ardurapean dituen 12 urtetik beherako adingabeak edo mendekotasun-maila egiaztatua duten senideak zaintzeko.

Urteko gutxieneko ordainsari gordina (aparteko ordainsariak barne) kontratuan jaso beharko da, eta ezingo da izan lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoa.

 

 • Laguntzaren zenbatekoa 300 €-koa izango da kontratazioko hilabete bakoitzeko, gutxienez 3 hilabeterekin eta gehienez 12 hilabeterekin.
 • Kontratazioa lanaldi partzialerako sinatzen bada (lanaldiaren % 50 gutxienez), diru-laguntza proportzionalki murriztuko da.
 • Zenbatekoa % 10 igoko da bi kasutan:
  • Norberaren konturako langileak 5.000 biztanletik beherako udal-errolda eguneratua duen udalerri batean egiten badu jarduera: 330 €/ hil
  • Kontratatutako pertsona emakumea bada: 330 €/ hil.
  • Ehuneko horiek metatu ahal izango dira: 360 €/ hil.

2020ko uztailaren 1tik azaroaren 30era dago irekia epea.

Por internet: 

Pulse "Tramitar" en la siguiente web. Incorpore a su solicitud la documentación debidamente cumplimentada o escaneada. Puede adjuntar archivos de hasta 20 MB. Consulte formatos admitidos.

Si tiene problemas informáticos, escriba a soportec@navarra.es o llame al 948013555 de 8:30 a 17:30 h. de lunes a jueves. Los viernes y de julio a septiembre el horario será de 8:30 a 15:00 h. 

Efektuen hasiera da

2020ko uztailaren 1tik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2020/11/30

Langile autonomoak.

 • Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA) edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea, jarduera etetea erabakitzen duen ebazpena eman baino gutxienez hogeita hamar egun natural lehenago eta, nolanahi ere, jarduera eten baino lehen, 2021eko urriaren 1a baino lehen ebatzi bada berau.
 • Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langile autonomoari ordainketa egiteko gonbita egingo zaio, zor dituen kuotak hogeita hamar egun naturaleko epe luzaezinean ordain ditzan.
 • Familia-unitatea osatzen duten kideei buruzko jakinarazpena, eta haietako batek jarduera uzteko prestazioa jasotzen duen edo jaso dezakeen edo bestelako diru-sarrerarik duen jakinaraztea.
 • Besteren konturako lanaren ondorioz jasotzen diren diru-sarreren zinpeko aitorpena.
 • Enpresaren ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazioa gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70era igotzen da.

Hilerokoa. 

 • Autonomoak garatutako jardueragatik dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren %70a.
 • Zenbateko hori %20 handituko da familia ugaria bada eta familia-unitatearen diru-sarrerak etendako jardueratik badatoz.
 • Lehen mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko familia-unitate bateko bi kidek edo gehiagok prestazio hori jasotzeko eskubidea badute, prestazio bakoitzaren zenbatekoa %40koa izango da, eta ez da familia ugariarengatik %20ko igoera aplikatuko. 
 • Azken neurrien ondoren, prestazioak gehienez 5 hilabeteko iraupena izango du (lehen 4 hilabete ziren). Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi, eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Prestazioa jasotzeko denborak ez ditu murriztuko jarduera uzteagatiko prestazio-aldiak, onuradunak etorkizunean izan ditzakeenak. Hau da, prestazio honek ez du kontsumitzen etorkizunean autonomoari legokiokeen kargu-uzteagatiko ohiko prestazioaren denbora, negozioa ixten badu.
 • Kotizatzeko betebeharretik salbuestea jarduera ixteko neurria hartzen den hilaren lehen egunetik neurria jaso eta hurrengo hilaren azken egunera arte luzatzen da, edo 2022ko otsailaren 28rarte, azken hori lehenagokoa bada.
   
 • Besteren konturako lan bat egiteagatik ordainsaria jasotzea, salbu eta besteren konturako lanaren diru-sarrerak Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren (LGS) zenbatekoaren 1,25 aldiz baino txikiagoak badira.
 • Norberaren konturako beste jarduera batean aritzea.
 • Itxieraren eragina jasan duen sozietatearen errendimenduak jasotzearekin.
 • Gizarte Segurantzaren prestazio bat jasotzearekin, onuradunak egiten zuen jarduerarekin bateragarria izateagatik jasotzen zuena izan ezik.
 • Itsasoko Langileen Araubide Berezian sartutako norberaren konturako langileak: jarduera uzteagatiko prestazioa bateraezina da, gainera, flota geldiarazteagatiko laguntzekin.
   

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Jarduera eteteagatiko aparteko prestazio hau 2020ko urriaren 1etik aurrera, COVID-19ren pandemiari eusteko eskumena duten administrazio-agintarien ebazpen baten ondorioz, jarduera osoa aldi baterako etenda duten langile autonomoei zuzenduta dago. Era berean, jarduera etenda dagoen bitartean, altak bere horretan jarraituko du, baina langile autonomoak kotizatzeko betebeharretik salbuetsita geratuko dira eta aldi hori kotizatutzat joko da. Gainera, bateragarria izango da besteren konturako lanaren diru-sarrerekin, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata bider 1,25rarte. 

Prestazioa 2022ko otsailaren 28ra arte luzatu da. 

Eskaera egiteko epea
 • Jarduera ixteko ebazpena eman eta lehenengo 21 egun naturalen barruan eskatu behar da prestazioa, edo urriaren 21a baino lehen, jarduera etetea 2021eko urriaren 1a baino lehen adostu bada eta ezohiko prestazioa jasotzen ez bazen.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da. Kasu hauetan, prestazioa jasotzeko eskubidea duen egunetik dago langilea kotizatzeko betebeharretik salbuetsita.
Efektuen hasiera da

Prestaziorako eskubidea agintaritza eskudunak jarduera ixteko neurria hartu eta hurrengo egunetik hasten da edo 2021eko urriaren 1etik aurrera, data horren aurretik hasitako jarduera-etenaldiak bere horretan jarraitzen duenean.

Aurreikusitako kobratze data
 • Prestazioa agintaritza eskudunak jarduera ixteko hartutako neurria hartu eta hurrengo egunetik hasi eta hura kentzea erabakitzen den hilaren azken egunera arte kobra daiteke.
 • Eskaera ezarritako epetik kanpo aurkezten bada, prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunean hasiko da.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/04

Langile autonomoak.

a) Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Araubide Berezian afiliatuta eta alta emanda egotea.

b) Gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea.

c) Erretiro-pentsio kontributiborako eskubiderik ez izatea.
d) Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta izatea. Hala ere, jarduera eteteko datan baldintza hori betetzen ez bada, langileari eskatzen zaio egutegiko hogeita hamar eguneko epe luzaezinean ordain ditzala zor zaizkion kuotak.
e) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan, 2019ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan izandakoen %50 baino gehiago murriztea norberaren konturako jardueraren diru-sarrerak.

f) 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoan 8.070€-tik gorako errendimendurik lortu ez izana.

g) Eskatzaileak bere kargura langile bat edo gehiago baditu, bere gain hartutako laneko eta Gizarte Segurantzako betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.

h) Kasu honetan, langile autonomoak dagozkion kotizazio guztiak ordaindu behar ditu. Jarduerarik egiteari uzten bazaio, mutualitate laguntzaileak ordaindu beharko dio langileari ordaindu beharko lituzkeen gertakari arruntengatiko kotizazioen zenbatekoa. Jardueraren behin betiko amaiera 2022ko otsailaren 28a baino lehen gertatzen bada, prestazioaren kalkuluan kontuan hartuko dira lehen aipatutako mugak, jardueraren iraupenaren proportzioan.

i) Prestazio hau bateragarria da besteren konturako lanarekin, honako kasu hauetan:

 • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrera garbiak eta besteren konturako lanetik datozen diru-sarrerak ezin dira LGSren halako 2,2 baino handiagoak izan. Kalkulu horretan, besteren konturako diru-sarrerek ezin dute LGS halako 1,25 gainditu.
 • Prestazioaren zenbatekoa, kasu horretan, jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 50 izango da.
 • Besteren konturako diru-sarreren zinpeko aitorpena, eskabidearekin batera.
 • Enpresa-ziurtagiria.
 • Errenta-aitorpena.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuek 2022ko maiatzaren 1etik aurrera eskatuko dizkiote dagokion zerga-administrazioari 2021eko ekitaldiko zerga-datuak. Datu horiek eskuratu ezin badituzte, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

 • Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) autolikidazioko 303 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetako aitorpenei dagokiena.
 • 130 ereduaren kopia, 2019ko eta 2021eko bigarren eta laugarren hiruhilekoetako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) ordainketa zatikatuko autolikidazioari dagokiona.
 • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) zergak estimazio objektibo bidez ordaintzen dituzten langile autonomoek (131 eredua) beharrezko dokumentazioa edo eskatutako diru-sarrerak egiaztatzeko balio duen beste edozein baliabide aurkeztu beharko dute.

Prestazio honen zenbatekoa kotizazio-oinarriari dagokiona izango da.

Hilerokoa.

Luzapen berriaren ondorioz, 2022ko otsailaren 28ra arte gehienez. 

Egun horretatik aurrera, prestazioa jasotzen jarraitu ahal izateko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren baldintza guztiak bete beharko dira.

Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileen bidez.

Gizarte Segurantzarekin edo Itsasoko Gizarte Institutuarekin elkarlanean diharduten mutuak.

Prestazio hau jarduera uzteagatiko prestazio arrunta eskuratu ezin duten langileentzat aurreikusten da.

Prestazio hau 2021eko irailaren 30ean jasotzen ari ziren langile autonomoek jasotzen jarraitu ahal izango dute, beste luzapen baten ondoren, 2022ko otsailaren 28ra arte, betiere 2021eko hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan baldintzak betetzen badituzte.

Prestazioa bateragarria da, halaber, besteren konturako lanarekin.

Eskaera egiteko epea
 • Prestazioa eskatzeko epea 2021eko urriaren 21era artekoa da, 2021eko urriaren 1era arteko atzeraeragina izan dezan.
 • Bestela, eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Efektuen hasiera da
 • 2021eko urriaren 1a, urriko lehen hogeita bat egun naturalen barruan eskatu bada, edo
 • bestela, eskaera egin eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera.

Inprimatu

Azken aldaketaren data
2021/10/05